Zahradické a komunální služby

Zahradické a komunální služby
ZAHRADNICKÉ SLUŽBY:
ÚDRŽBA ZELENĚ
 • sečení a údržba trávníků
 • frézování pařezů
 • kácení a ořezávky stromů (mimo ovocných)
 • zimní údržba a posyp komunikací
 • údržba výsadeb dřevin a květin
 

REALIZACE SADOVÝCH ÚPRAV
 • realizace sadových úprav na klíč
 • dodávky rostlinného materiálu 
 • doprava automobilem Fiat Ducato do 3,5 t
 • terénní úpravy a zpracování půdy: rotavátorování, uhrabávání, smyklování, vláčení, válení (půda musí být prostá navážky a kamení)
 • zakládání trávníků
 • výsadby dřevin
 • zakládání a výsadba květinových záhonů
 
KVĚTINOVÁ VÝZDOBA
 • květinová výzdoba sálů, konferenčních místností apod.
 • floristická výzdoba na plesech a dalších společenských událostech
 • návrhy výzdoby, poradenství
 • zapůjčení mobilní zeleně
 • zhotovení kytic, aranžmá – svatební, smuteční, oslavy, firemní akce, eventy atd.
 

KONTAKT:
Ing. Zdeněk Šup/vedoucí zahradnického oddělení
 +420 585 726 215
sup.zdenek@flora-ol.cz
 
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A AUTODOPRAVA:
Kontejnerovou dopravu zajišťuje Výstaviště Flora Olomouc především nákladním vozidlem Avia D75 (případně Avia D90). Vozidly s různými kontejnery (vanový, velkoobjemový, valníkový) provádíme zejména:

 • odvoz komunálních a stavebních odpadů
 • odvoz rostlinných a objemných odpadů
 • dovoz materiálů – písky, betony apod.
 • dovoz palet a materiálu na paletách
 • dovoz řeziva a hutního materiálu
 • převoz strojů a techniky
 

Výstaviště Flora Olomouc má smluvní vztahy s odběrateli odpadů (Resta, LO Haná Mrsklesy) a dlouhodobě spolupracujeme s různými dodavateli materiálů (stavebniny, pískovny, lomy, pískovny, lomy, betonárny).

Pro přepravu menšího množství odpadu nebo materiálu využíváme také menší nákladní vozidlo Mitsubishi Fuso Canter 3C15. Tímto vozidlem je možné realizovat především:

 • odvoz komunálních a stavebních odpadů
 • odvoz rostlinných odpadů
 • dovoz různých materiálů – kamenivo, písky, betony apod.
 • převoz menších strojů a techniky
 

K nakládce odpadů a mnoha jiným činnostem využíváme univerzální nakladač Locust 853. Tento nakladač může v kombinaci s různými výměnnými nástavbami (hladké a zubaté lopaty, lopata s přidržovačem, paletizační vidle, přesuvný podkop, třídící a drtící lopata Allu, zametací zařízení) provádět různorodé práce. Mezi ty nejčastější patří především:

 • nakládka odpadů a materiálů
 • zemní práce, terénní úpravy
 • výkopové práce
 • drcení a třídění zeminy a zásyp výkopů
 • zametání komunikací
 • úklid sněhu
 
Nakladač přepravujeme po Olomouci po vlastní ose, do vzdálenějších lokalit je možné Locust 853 převézt nákladním vozidlem Avia D75.

Nákladní vozidlo Avia D90 je využíváno v převážné míře jako cisterna. Tato cisterna o objemu 4 m3 je vybavena splachovací lištou, ozónovací tryskou, požární hadicí typu „D“ na bubnu (celková délka 50 metrů), tlakovou výpustí pro požární hadici typu „C“ o celkové délce 30 metrů a výpustí samospádem pro požární hadici typu „C“. Avia D90 – cisterna může provádět především tyto činnosti:

 • splachování místních komunikací
 • zálivka květinových záhonů
 • zálivka trávníků
 • zálivka stromů a keřů
 • napouštění fontán a vodních nádrží
 • dovoz vody do bazénu
 • ozónování (zvlhčování vzduchu)
 
Přívěsná vysokozdvižná plošina Inreka IP-11/2 je používána pro kontrolu a údržbu veřejného osvětlení a ostatní práce ve výškách. Může být využita například pro tyto práce:

 • oprava a údržba veřejného osvětlení
 • drobné stavební opravy (hromosvody, žlaby a svody, dřevěné podhledy, aj.)
 • natěračské práce ve výškách
 • montáž a údržba elektroinstalace, kamerových systémů apod.
 • zavěšení různých předmětů
 
Traktor Zetor 6211 bývá k dispozici celoročně pro různé práce. Často se používá pro pohon štěpkovače Pezollato k drcení větví. Připojení tříradličného obracecího pluhu umožňuje poorat přiměřeně velké pozemky, v zimním období je možné se sněhovou radlicí prohrnovat komunikace. V neposlední řadě se může připojit k Z 6211 traktorový přívěs pro převoz velkých, těžkých nebo dlouhých nákladů.

KONTAKT:
Ing. Jiří Svačinka, místopředseda představenstva a provozní ředitel:
 +420 585 726 203
svacinka.jiri@flora-ol.cz
 
 
Lukáš Juřica, vedoucí technického oddělení, zástupce provozního ředitele
 +420 734 470 870, +420 585 726 204
jurica.lukas@flora-ol.cz

Zůstaňme v kontaktu

Nejaktuálnější příspěvky e-mailem